Pogosta vprašanja

Kdo je upravičen do osebne asistence

Zakon o osebni asistenci omogoča invalidom pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih oseba ne more izvajati sama zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno in aktivno ter da je enakopravno vključen v družbo. Osebna asistenca je zagotovljena vsakemu, ne glede na njegov dohodek in premoženje, v kolikor izpolnjuje naslednje pogoje:

  • če zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev
  • če je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
  • če je stara od 18 do 65 let
  • če živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • če potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.
Kako pridobim pravico do osebne asistence?

Najprej je potrebno izpolniti Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence, katero pošljete na Center za socialno delo v vašem kraju. Če pri tem potrebujete pomoč, vam lahko pomagamo pri izpolnjevanju vloge.
Prenesite si vlogo za uveljavljanje pravice TUKAJ

Center za socialno delo iz liste izvedencev imenuje dvočlansko strokovno komisijo, ki izdela mnenje o vsebini storitev osebne asistence ter potrebnem številu ur osebne asistence. V kratkem času vas na domu po predhodni najavi obišče dvočlanska komisija, ki z vami opravi pogovor in ugotovi vaše potrebe. Na podlagi vaših oviranosti in količini potrebne pomoči s omočjo ocenjevalnega obrazca določi tedensko število ur osebne asistence.

Na podlagi mnenja komisije CSD izda odločbo o upravičenosti do osebne asistence v kateri je določeno tudi število ur, ki vam pripada na teden. Odločbi je priložena tudi Vrednotnica za osebno asistenco.

Po obisku komisije ali pa takoj, ko prejmete odločbo, nas kontaktirajte, da uredimo vse potrebno za vašo osebno asistenco in za vas poiščemo ustreznega osebnega asistenta ali vam pomagamo pri izbiri. Osebnega asistenta si po želji lahko izberete tudi sami, to je lahko tudi družinski član ali druga oseba, ki ji zaupate in vam pomaga.

Financiranje osebne asistence

Osebna asistenca je pravica invalidov in se financira iz državnega proračuna in je za uporabnika brezplačna. Le v kolikor prejemate dodatek za pomoč in postrežbo ste dolžni polovico od tega zneska prispevati za sofinanciranje vaše osebne asistence.

Lahko zamenjam osebnega asistenta?

Če osebni asistent ne izvaja del in nalog iz v odločbi določenih storitev osebne asistence in izvedbenega načrta, lahko uporabnik zamenja osebnega asistenta oziroma izvajalca osebne asistence.  Če uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik glede osebnega asistenta postavlja zahteve, ki jih izvajalec osebne asistence ne more izpolniti in v odnosu do asistenta ne ravna v skladu z izvedbenim načrtom ali krši delovno ali kazensko zakonodajo, lahko izvajalec osebne asistence odstopi od izvajanja izvedbenega načrta in skupaj z uporabnikom ter koordinatorjem poišče drugega izvajalca. V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec osebne asistence dolžan zagotoviti izvajanje osebne asistence, dokler se ne zagotovi njeno izvajanje z drugim izvajalcem osebne asistence.

Izvedbeni načrt

Izvedbeni načrt v dogovoru z vami izdela izvajalec osebne asistence. Izvedbeni načrt vsebuje:

1. podatke o uporabniku,

2. podatke o zakonitem zastopniku, če ga uporabnik ima,

3. podatke o izbranem izvajalcu osebne asistence,

4. z odločbo o pravici do osebne asistence priznano število ur osebne asistence,

5. sklope storitev osebne asistence, ki se bodo izvajali v skladu s 7. členom zakona,

6. opredelitev izvajanja osebne asistence (uporabnik bo pri izbranem izvajalcu uveljavljal celoten obseg ur, uporabnik pri izbranem izvajalcu ne bo uveljavljal celotnega obsega ur – koliko ur bo uveljavljal, kako bo zagotavljal preostanek ur osebne asistence in morebitne kombinacije z drugimi socialnovarstvenimi storitvami),

7. predvideno število osebnih asistentov, ki jih uporabnik potrebuje,

8. začetek izvajanja osebne asistence,

9. zavezo uporabnika, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence in

10. morebitne dogovorjene posebnosti in opombe.

Izobraževanja za osebno asistenco

Izobraževanje za uporabnike in asistente pred izvajanjem osebne asistente organizira izvajalec. Izobraževanje je brezplačno. Vsebuje teoretični in praktični del.